onderwijs & pedagogiek

Ben je toe aan de volgende stap in je carrière Onderwijs & Pedagogiek? Een cursus, hbo-module of deeltijdopleiding geeft je nieuwe inzichten en doorgroeikansen. 

Onderwijskunde | Onderwijsmethoden  | Onderwijstechnologie | Speciale onderwijsbehoeften | Sociaal-emotionele ontwikkeling | Leren en ontwikkelingsstrategieën | Didactiek van het onderwijs | Opleidingsmanagement | Professionele ontwikkeling

Studeren naast je baan is heel dichtbij
Vakgebied Onderwijs en pedagogiek

Waarin wil jij je ontwikkelen? Je komt verder aan een hogeschool

  • Altijd dichtbij
  • Toonaangevend onderwijs voor professionals
  • Erkende certificaten en diploma’s
  • Ook korte cursussen
"Onderwijs is geen voorbereiding op het leven. Onderwijs is het leven zelf."
John Dewey, filosoof

Het vakgebied verandert 

Docenten maken steeds meer gebruik van verrijkende activiteiten en technieken om leerlingen persoonlijke aandacht te geven en hen in staat te stellen hun eigen stijl van leren te ontdekken. Ook maken onderwijsinstellingen gebruik van differentiatie en begeleiding om elke leerling op een unieke manier te begeleiden. Voor jou als (aankomende) professional ligt de uitdaging op het ontwikkelen van een eigen lesstijl.

Richtingen Onderwijs en Pedagogiek

Onderwijs is meer dan alleen kennis. Het gaat ook over het toepassen van kennis, kritisch nadenken en creatieve vaardigheden. Deze 21e-eeuwse vaardigheden krijgen een grotere rol in het nieuwe curriculum. Hieronder lichten wij enkele hoofdrichtingen, die je tijdens de opleiding kunt verwachten, toe:

onderwijskunde

Bij onderwijskunde kijk je hoe kennis het beste overgedragen kan worden en hoe dat in het verlengde van het onderwijs het beste georganiseerd kan worden. Je houdt je vooral bezig met de wetenschap van de onderwijskunde.

sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling is het omgaan met jezelf en de ander. Dat is dus enerzijds inzicht in jezelf en de andere en daarnaast omgaan met je eigen gevoelens en die van de ander.

didactiek van het onderwijs

Didactiek is een onderdeel van de pedagogiek en behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten om je (aankomende) leerlingen te motiveren en het zorgt ervoor dat jij je lessen goed kunt onderbouwen.

BAANKANSEN IN EEN VERANDERENDE WERELD

Met de hoofdrichtingen binnen Onderwijs & Pedagogie kun je diverse carrièremogelijkheden verkennen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Leraar: je begeleidt leerlingen bij hun opleiding en ontwikkeling, door les te geven, hen te inspireren en te motiveren en hen te helpen complexe informatie te begrijpen.
  • Schoolbegeleider: je ondersteunt leerlingen, docenten en ouders bij hun sociale en emotionele ontwikkeling en bij het oplossen van problemen, door begeleiding en bemiddeling te bieden, hulp te bieden bij het maken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen en bij te dragen aan een positieve schoolcultuur. 
  • Directeur of manager binnen een onderwijsinstelling: je beheert de dagelijkse werking en strategie, stuurt teams aan, ontwikkelt beleid en verbeteringen en waarborg je de kwaliteit van het onderwijs door effectieve besluitvorming, begeleiding en evaluatie. 
  • Onderwijsassistent: je ondersteunt docenten en leerlingen in de dagelijkse werking van onderwijsinstelling, door administratieve taken uit te voeren, lesmateriaal voor te bereiden, leerlingen te begeleiden en te assisteren en bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. 
  • Onderwijsonderzoeker: je onderzoekt vraagstukken op het gebied van onderwijs, door gegevens te verzamelen en te analyseren, beleidsvoorstellen te ontwikkelen, innovatieve pedagogische methoden te onderzoeken en aanbevelingen te doen voor verbeting van het onderwijs en de leerprestaties van leerlingen. 

Onderwijs is het overdragen van kennis en vaardigheden met bepaalde doelen, rekening houdend met beginsituatie en evaluatie door toetsing en zelfevaluatie. Het wordt gegeven door speciaal opgeleide onderwijzers in een door de overheid bepaalde structuur.

Er zijn veel carrièremogelijkheden in het onderwijs, van leerkracht tot directeur, met hoge vraag naar leraren, directeuren, toezichthouders en adviseurs. Unieke combinatie van kwalificaties en ervaring wordt gezocht door instellingen, waardoor er veel verschillende baankansen voor jou zijn. 

Relevant blijven met nieuwe inzichten

Het onderwijs is al jarenlang een stabiele sector en toch is het vak volop in verandering. Opleidingen worden inhoudelijk verrijkt door kennis en inzichten opgedaan in kenniscentra, centers of expertises van hogescholen en nauwe samenwerking met het werkveld. Professionals die nieuwe technieken omarmen, zijn de uitblinkers van morgen. Met nieuwe inzichten blijf je relevant in deze snel veranderende wereld.

"Nieuwe kennis daagt eerdere opvattingen uit en dwingt het op te lossen in chaos, voordat het herboren kan worden als iets anders."
Jordan B. Peterson, klinisch psycholoog

Ervaringsverhalen

Groeien in je vak is heel dichtbij

“Dus docenten kennen je en dat is wel heel prettig. “

Coaching bij je studie is heel dichtbij

“Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ben je daar als docent en heb je een coachende rol. “

Persoonlijke ontwikkeling is heel dichtbij

“Een hogeschool was voor mij belangrijk, omdat het praktijkgericht is.”

Praktijkgericht onderwijs is heel dichtbij

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de feeling houdt, de voeling, houdt met de praktijk."

Je erkende diploma is heel dichtbij

“Ik denk dat het belangrijk is dat je de hogeschool kiest die voor jou het beste past.“

Sparren met deskundigen is heel dichtbij

“Daar heb je veel meer aan als dat je dat in een boekje moet lezen.”

Een relevant netwerk is heel dichtbij

"Dat maakt het juist wel heel erg gevarieerd."

Een leuke werksfeer is heel dichtbij

"De sfeer vind ik natuurlijk fantastisch, anders werk ik hier niet zo lang."

Direct toepasbare kennis is heel dichtbij

"De bereikbaarheid van de opleiding was zeker belangrijk."

Begeleiding op maat is heel dichtbij

"Elke student is eigenlijk een individu met een eigen verhaal en context."

Een regionaal netwerk is heel dichtbij

"Ik heb voor mijn hogeschool gekozen omdat het heel dichtbij is."

Leren van medestudenten is heel dichtbij

"Ik denk als ik terugkijk, ben ik wel heel tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt."