ontwikkeling stedelijk gebied

Ben je toe aan de volgende stap in je carrière Stedelijk gebied? Een cursus, hbo-module of deeltijdopleiding geeft je nieuwe inzichten en doorgroeikansen. 

Planologische ontwikkeling | Economische ontwikkeling  | Maatschappelijke ontwikkeling | Milieu Ontwikkeling

Studeren naast je baan is heel dichtbij
Vakgebied Ontwikkeling Stedelijk Gebied

Waarin wil jij je ontwikkelen? Je komt verder aan een hogeschool

 • Altijd dichtbij
 • Toonaangevend onderwijs voor professionals
 • Erkende certificaten en diploma’s
 • Ook korte cursussen
"Steden zijn de toekomst van de mensheid."
Richard Florida, urbane wetenschapper

Hoe verandert het vakgebied?

Slimme steden maken gebruik van technologie om data te analyseren voor verbetering. Openbaar vervoer wordt steeds vaker gebruikt en verbeterd door middel van beschikbaarheid, dienstregeling en infrastructuur. Verkeersdrukte wordt verminderd door verkeersmanagement, beperkingen op parkeren en bevordering van openbaar vervoer. Jij als (aankomende) professional stroomlijnt processen door middel van digitalisering, verbetering van diensten, mobiliteit en energiebesparing.

Richtingen Ontwikkeling Stedelijk gebied

Verrijk je kennis over stedelijke planning, ontwerp en ontwikkeling. Hieronder nemen wij je mee in de hoofdrichtingen van de opleiding:

planologische ontwikkeling

Je houdt je bij planologisch ontwikkeling bezig met het ontwerpen van steden, het verbeteren van stedelijke infrastructuur en het creëren van leefbare steden.

economische ontwikkeling

Bij economische groei richt jij je op de groei van een stedelijk gebied, zoals het stimuleren van bedrijvigheid, toerisme en investeringen.

milieuontwikkeling

Bij milieuontwikkeling houd jij je bezig met het verbeteren van het milieu in een stedelijk gebied, zoals het beperken van luchtvervuiling, het bevorderen van hergebruik van afval en het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen.

BAANKANSEN IN EEN VERANDERENDE WERELD

Met een opleiding Ontwikkeling Stedelijk Gebied kun je bijvoorbeeld een functie krijgen als:

 • Stedenbouwkundige: je houdt je bezig met het ontwerpen, plannen en ontwikkelen van stedelijke en landschappelijke omgevingen om de leefbaarheid te verbeteren.
 • Stadsontwerper: je ontwerpt en verbetert de fysieke, sociale en economische aspecten van stedelijke omgevingen; door middel van strategische planning en ontwerp.
 • Stedelijk planoloog: je onderzoekt en ontwikkelt beleid en strategieën voor stedelijke ontwikkeling, inclusief infrastructuur, openbare ruimte en woningbouw.
 • Stadsontwikkelaar: je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van vastgoedprojecten en het aansturen van een team om duurzame, economische en maatschappelijk verantwoorde stedelijke ontwikkelingen te realiseren. 
 • Stedelijke ontwikkelaar: je werkt aan projecten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, waarbij je rekening houdt met verschillende belangen en behoeften. 
 • Stedenbouwkundig adviseur: je adviseert over stedelijke ontwikkeling en planning, werkt samen met stakeholders en biedt strategisch advies om duurzame stedelijke groei te bevorderen.
 • Bestuurlijk adviseur: je adviseert over strategische, politieke en juridische vraagstukken, om beleidsmakers en bestuurders te ondersteunen bij besluitvorming en beleidsontwikkeling.
 • Gebiedsontwikkelaar: je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het gebied van vastgoed, infrastructuur en duurzaamheid. 
 • Stedelijke planner: je onderzoekt, plant en beheert het gebruik van stedelijke ruimtes en faciliteit, om de leefbaarheid en duurzaamheid te verbeteren. 
 • Milieukundige: je onderzoekt de effecten van menselijke activiteiten op het milieu, en ontwikkelt oplossingen om deze effecten te verminderen en het milieu te beschermen. 
 • Economisch adviseur: je ontwikkelt strategisch advies op het gebied van economie, financiën en beleidsontwikkeling, en helpt organisatie om welvaart te bevorderen en risico's te beperken. 
 • Projectmanager: je bent verantwoordelijk voor het initiëren, plannen, uitvoeren en afronden van projecten, waarbij je teams en resources coördineert om de doelstelling te behalen. 
 • Duurzaamheidsadviseur: je ontwikkelt strategische advies over het verminderen van milieu-impact en het verbeteren van sociale en economische duurzaamheid, om organisaties te helpen bij het nemen van duurzame beslissingen. 
 • Stedenbouwkundig ontwerper: je ontwerpt fysieke en sociale aspecten van stedelijke omgevingen, waarbij je rekening houdt met functionaliteit, esthetiek, duurzaamheid en leefbaarheid.  
 • Stedelijk beleidsmedewerker: je ontwikkelt en implementeert beleid en strategieën om stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid te bevorderen, in samenwerking met stakeholders. 

Met de opleiding Ontwikkeling Stedelijk Gebied doe je kennis op op het gebied van fysieke, sociale en economische aspecten van stedelijke planning, ontwikkeling en beheer. Je leert hoe je een stadsgebied vormgeeft door het ontwerpen van verschillende infrastructuur en gebouwen, het aanbieden van openbare diensten, het beheren en onderhouden van gemeentelijke eigendommen, het samenwerken met lokale bevolking en overheid en het helpen om een stedelijk gebied duurzaam te maken. Je krijgt meer inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontwerpen van stedelijke ruimtes, zoals sociale, economische, milieu, technologische en culturele factoren. Je leert ook hoe je stedelijke gebieden kunt verbeteren door duurzame ontwikkeling en innovatie.

De vraag naar deze vaardigheden neemt toe door de groeiende bevolking en stedelijke verbeteringen. Er zijn baankansen bij private bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Deze banen vereisen een opleiding in stedenbouw of verwante discipline.

Relevant blijven met nieuwe inzichten

Stedelijke ontwikkeling bestaat al jarenlang en toch is het vak volop in verandering. Professionals die nieuwe technieken omarmen, zijn de uitblinkers van morgen. Met nieuwe inzichten blijf je relevant in deze snel veranderende wereld.

"Steden zijn de beste uitvinding van de mens, maar we moeten er wel voor zorgen dat ze goed worden ontworpen en beheerd."
Jaime Lerner, stedenbouwkundige

Ervaringsverhalen

Groeien in je vak is heel dichtbij

“Dus docenten kennen je en dat is wel heel prettig. “

Coaching bij je studie is heel dichtbij

“Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ben je daar als docent en heb je een coachende rol. “

Persoonlijke ontwikkeling is heel dichtbij

“Een hogeschool was voor mij belangrijk, omdat het praktijkgericht is.”

Praktijkgericht onderwijs is heel dichtbij

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de feeling houdt, de voeling, houdt met de praktijk."

Je erkende diploma is heel dichtbij

“Ik denk dat het belangrijk is dat je de hogeschool kiest die voor jou het beste past.“

Sparren met deskundigen is heel dichtbij

“Daar heb je veel meer aan als dat je dat in een boekje moet lezen.”

Een relevant netwerk is heel dichtbij

"Dat maakt het juist wel heel erg gevarieerd."

Een leuke werksfeer is heel dichtbij

"De sfeer vind ik natuurlijk fantastisch, anders werk ik hier niet zo lang."

Direct toepasbare kennis is heel dichtbij

"De bereikbaarheid van de opleiding was zeker belangrijk."

Begeleiding op maat is heel dichtbij

"Elke student is eigenlijk een individu met een eigen verhaal en context."

Een regionaal netwerk is heel dichtbij

"Ik heb voor mijn hogeschool gekozen omdat het heel dichtbij is."

Leren van medestudenten is heel dichtbij

"Ik denk als ik terugkijk, ben ik wel heel tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt."